Saturday, August 08, 2020

Anketa únor 2013 - výsledky hodnocení spokojenosti rodičů dětské školky Veselý Domeček ve Velkých Přílepech

  Výsledky hodnocení spokojenosti rodičů - 2013
 • Forma průzkumu: anketa – dotazník
 • Účastníci: rodiče dětí registrovaných k měsíci únoru 2013
 • Použitá škála:
  • 1 – 5 (školní hodnocení)
   1=100%-81%, 2=80%-61%, 3=60%-41%, 4=40%-21%, 5=20%-0%
  • Písemný komentář
 • Vyhodnocení:
  • Dosažený průměr známek pro hodnocenou oblast
  • Četnost známek (počet jednotlivých známek hodnocení, např. kolikrát bylo hodnoceno známkou 1)
  • Počet (množství komentářů se stejným obsahem)
Celkové hodnocení

  Celkové hodnocení - souhrn
 • Všichni rodiče, kteří se účastnili průzkumu, hodnotí celkovou spokojenost se školkou nejvyšší známkou (1; 100%).
 • Stejné nejvyšší hodnocení mají i naše učitelky (1; 100%).
 • Rámcový program získal nejvyšší známku v 95%.
 • Denní program má vysoké celkové průměrné hodnocení 1,09.
 • Prostory školky ocenilo nejvyšší známkou 86% rodičů.
 • Rezervační program (SW) považuje 100% rodičů za nanejvýše spolehlivý a jednoduchý.
 • Strava je hodnocena vysokou průměrnou známkou 1,29.
  Celkové hodnocení - závěr
 • I když vzhledem k výsledkům, kterých si velmi vážíme, není příliš velký prostor pro další zlepšení, bude pro nás výzvou udržení takto vysoce nastavených i hodnocených standardů.

Další podrobné výsledky jen pro registrované uživatele