Monday, May 20, 2024
  • maximálně spokojeno je s kvalitou výchovy a vzdělávání v naší MŠ 83% rodičů
  • 92% rodičů rozhodně považuje za přínos chození dětí do naší MŠ
  • 92% rodičů pozoruje u svých dětí pokroky v rozvoji řeči, pohybových dovednostech a správných návycích
  • s prací učitelek je spokojeno 92% rodičů
  • vstřícný a přátelský přístup učitelek k dětem oceňuje 100% rodičů podobně jako dobrý vztah dětí k učitelkám
  • žádný z rodičů není nespokojen s pestrostí a složením jídla
  • známkou 1 hodnotí MŠ celkově 75% rodičů, zbytek dává nejhůře známku 2
  • a co hodnotí rodiče na naší MŠ nejvíce?

Citace:
Úžasné paní učitelky a chůva
Komunikaci
Paní učitelky
Osobní přístup k dětem a respektování jejich potřeb
Personál + aktivity
Prostředí a vstřícnost paní učitelek
Přátelskost, laskavost a vstřícnost všech osob ve školce a se školkou spojených.
Nejvíce si vážím přístupu personálu k mému synovi. Je velmi živý, je u něho nutný větší dohled. Domnívám se, že i přes jeho občasné výkyvy se ve školce dokázal díky péči personálu adaptovat a zklidnit. Dále si cením přístupu vedení MŠ. Kdykoliv jsem měla nějakou prosbu o organizační změnu, bylo mi vyhověno a také komunikace je s vedením MŠ efektivní.
Přátelský kolektiv, paní učitelky, celkově obrovská spokojenost. Chválím, kudy chodím a doporučuji kde mohu.