Tuesday, June 25, 2024

Měsíční program - červen 2024

ČERVEN

KRTEK A LÉTO ♥
Krteček pořádá Den dětí, loučíme se s kamarády, připravujeme se na velkou školku a těšíme se na prázdniny

Cíle:

 • oslavit den dětí pohybem
 • zopakovat si dovednosti, které se děti naučily
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • posilovat radost z objevování, probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • učit se péči o zahradu a zvířátka
 • Rozvoj řeči - pomocí logochvilek
 • Rozvoj pohybu - nové ortopedické podložky na cvičení nožek, protažení těla pomocí jogových prvků
 • Vnímání hudby při cvičení

Očekávané výstupy:

 • vědět, co je to Den dětí
 • umět se hýbat, povídat, malovat
 • znalost obou měsíčních básniček
 • zvládnout péči o zeleninu (zalévání) a krmení zvířátek ve školce a na zahradě
 • Zopakování bezpečnosti při výletech, jako na suchu, v dopravních prostředcích, tak ve vodě
 • rozloučit se všemi dětmi před prázdninami

Nabídka činností:

 • týden plný sportu a radosti- oslavujeme den dětí, srdíčkový,sluníčkový a balónkový den
 • co už umím- opakování logopedických básniček, grafomotorika, levá pravá, stříhání, umím se představit, umím cvičit, umím se pěkně chovat k dětem, učitelce i sobě
 • co nám zraje na zahradě - letní ovoce (rybíz, jahody, maliny...) - ochutnávka, pojmenování, třídění podle barev, podle velikosti-
 • Děláme dobroty z ovoce a zeleniny
 • Staráme se o zahradu a zvířátka
 • navlékání korálků pro rozvoj jemné motoriky
 • sportovní aktivity -skok ze strany na stranu přes lano položené na zemi, skákací panák, hod míčkem, držení rovnováhy na trampolíně, překážková dráha, hry ze sportovního dětského dne, ortopedické pomůcky, smyslová stezka na zahradě
 • námětové hry dle výběru dětí
 • zpívání oblíbených písniček
 • diskuze s obrázky- co budeme dělat o prázdninách
 • poučení o bezpečnosti v létě- ukázka v bazénu na figuríně- jak se chovat na koupališti
 • výtvarné aktivity: letní louka, květinové přání, mozaikové lízátko, papírový míč, skládání a barvení lodiček, mořská plocha pomocí soli, krepákové motýle :D, meloun z tácku, oblíbené letní jídlo zmrzlina, tvorba záchranného kruhu
 • omalovánky dopravní prostředky a zvířata
 • zvířecí pexeso , stolní hry dle výběru