Monday, May 20, 2024

Měsíční program - květen 2024

KVĚTEN: Krteček a rodinné vztahy

KRTEK A JARO: RODINA

Rodina - příbuzenské vztahy, mimoškolní aktivity, den matek ♥, sportujeme

Cíle:

sportovní aktivity - sportovní den, jóga, venkovní pohybové aktivity
zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí a spolupráce ve dvojicích )
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - prevence šikany
rodina a příbuzní - Krteček vysvětluje funkci rodiny a jednotlivých členů
seznámit děti s Dnem rodiny (a matky) a výroba dárků a básnička k tomuto dni
upevnit hygienické návyky
vnímáme počasí- jak se mění příroda

Očekávané výstupy:

zvládnutí složitějšího pohybu i ve dvojicích a skupinách, dbát na kamaráda
zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
pokud se nám něco nelíbí, umět říci NE (v souvislosti s rizikovým chováním)
vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových a dramatických)
chápání rodiny, umět pojmenovat jednotlivé členy, znát jména
děti porozumí nastávající situaci zároveň budou dodržovat hygienická opatření

Nabídka činností:

rozhovor na téma - kdo tvoří moji rodinu
demonstrační obrázky - pojmenování členů
námětové hry: variace poznej mě - jen každý dostane jména příslušníka rodiny- děti stojí v půlkruhu proti učitelce, učitelka hází míč dětem a říká jejich jména, děti míč chytají; v případě, že učitelka řekne jméno „Ludvík", děti míč chytit nesmějí, pokud dítě míč chytí, vypadává ze hry, vítězí dítě, které zůstane poslední
hra na rodinu- děti v roli, simulace rodinných situací, např. Vaření, péče o sourozence
hra na domácnost- využití kuchyňky, seznámení s domácími pracemi
výtvarné nápady: malování rodinných příslušníků, trénink hlavonožce, obtahování lidské postavy na velký papír, prstové malování- rozkvetlé květiny, přáníčka maminkám, malování křídami, venkovní tvoření
Logochvilka - trénování jazyka
Venkovní cvičení - jóga
pozorování přírody - vjemová stezka
sportovní aktivity- podbíhání velkého švihadla, případně skákání přes, gymnastické a atletické prvky
opakování základních pravidel chování (pozdrav, poděkování,prosba)
simulace rizikových situací- učitelky předvádí rizikové situace (v parku ti cizí pán nabídne bonbon...v MHD stojí stařenka, co uděláš?)

Ke dni matek

Maminka je moje kráska,
maminka je klid a láska.
Když se na mě usměje,
hned na světě krásně je.
Je to poklad, který mám,
nejcennější, jaký znám.

Beruška                                                                     Bleška I
Beruško, půjč mi jednu tečku,                                     Skáče bleška po písku,
třeba tu, co máš na zadečku.                                      hledá kdo je nablízku.
Musím ji napsat za větou,                                           Kdo nejede na koni,
ať se mi slova nepletou.                                             toho bleška dohoní.
Tulipán a tulipaní,
celý den se sobě klaní,
až se diví okolí,
že je záda nebolí.