Sunday, April 21, 2024

Měsíční program - duben 2024

DUBEN

KRTEK A BEZPEČNOST - Měsíc dopravní výchovy a bezpečnosti
Záměr: Seznámení se základními pravidly bezpečnosti a základy dopravní výchovy. Připomenout si tradici pálení čarodejnic. Pozorovat jarní přírodu a život v ní.

Cíle:

 • naučit děti vnímat jarní přírodu
 • naučit děti základním pravidlům na silnici
 • naučit děti vnímat tradice
 • naučit je pozitivnímu vztahu k pohybu

Očekávané výstupy:

 • děti se naučí vnímat tradice
 • děti se naučí respektovat pravidla, pravidla provozu
 • děti se budou účastnit mnoho tradic např. pálení čarodějnic
 • děti budou umět pár základních barev, značek a čísel
 • naučíme je vhodnému chování mezi sebou

 

Činnosti:

 • hry- mnoha her venku na dopravní výchovu, hop skok kruhy, "podlejzaná", hra semafor
 • závody na odrážedlech, hrátky venku, odrážedla
 • výtvarné nápady: semafor, auto z kartonu, tradice čarodějnic, tvorba z přírodních materiálů
 • hádanky s jarní tématikou
 • omalovánky s dopravní tématikou (semafor, jízda na kole)
 • procvičování základních barev- semafor
 • stavba autodráhy/vlakové dráhy- soutěže na čas
 • výroba čarodějnice- pálení čarodějnice
 • Cvičení: dětská jóga, cvičení s Krtkem,bosé nožky, překážkové dráhy, pohybové aktivity s náčiním
 • Logochvilky - každé úterý cvičení s řečí

 

Hudební výchova:

 • rozvoj řeči, písničky a hra na tělo a orffovy nástroje

Venkovní aktivity:

 • dopravní hřiště s odrážedly na zahradě
 • malování křídami (venku)
 • poznávání a pozorování jarních květin
 • skákání přes švihadlo
 • Stopování s fáborky, hra na schovávanou

 

PÍSNIČKA MĚSÍCE:

Petrklíč

Není, není ze železa, přece je to klíč,
otevírá bránu k jaru, je to petrklíč.
Jen co ráno slunce vyjde všude žlutě rozkvetlé,
děti, pohleďte jak je hezky je hned na světě.
Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč,
Petrklíč, petrklíč, od jara je klíč.

 

ŘÍKANKA DUBEN:

Duben si rád zaskotačí,
hned se směje, hned zas mračí.
Co přináší za dary?
Pomlázku a maškary.