Friday, July 19, 2024

Měsíční program - únor 2024

 

ÚNOR

Hlavní téma: Krtek a zima
Krteček slaví masopust a učí nás o řemeslech

Cíle:

  • seznámit děti s tradicí masopustu- výroba masek
  • naučit děti vnímat změny v přírodě
  • seznámit děti s řemesly a tradicemi spojené se zimou
  • poznat jeden druh ptáčků, kteří tu zůstávají na zimu a krmí se v našem krmítku
  • seznámit všechny děti a využít adaptační hry ze září (kvůli příchodu nových dětí)
  • nezapomínat na hygienické návyky

Očekávané výstupy:

  • děti se něco naučí o tradici masopustu
  • naučí se pár základních řemesel
  • rozpoznají ptáčka z našeho krmítka
  • osvojení hygienických návyků