Sunday, April 21, 2024

Měsíční program - prosinec 2023

PROSINEC
KRTEK A ZIMA
Téma: Krtek představuje vánoční zvyky a tradice
Povídání o Adventu
Zvyky a tradice
Vánoční svátky

Cíle:

  • Seznámit děti s vánočními zvyky a tradicemi
  • Přiblížit dětem pravý smysl Vánoc
  • Rozvoj komunikace na daná témata (Jak u Vás probíhají Vánoce?)
  • Rozvoj kreativity skrze výtvarné aktivity (seznamování s různými materiály)
  • Rozvoj empatie, učit vnímat druhé, pěstovat spokojenost a radost z pobytu ve školce

Očekávané výstupy:

  • Porozumět vánočním tradicím a zvyklostem
  • Spolupracovat ve skupině
  • Komunikovat s druhými
  • Řešení krizových situací
  • Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb (dětská jóga)
  • Sladit pohyb se zpěvem (jednoduché písně, básničky s pohybem)