Monday, May 20, 2024

Měsíční program - září 2023

Krteček a seznamování (KRTEK A PODZIM)
Seznamování dětí se školkovými pravidly, s programem dne a týdne, adaptovat je na režim školky. Podporovat děti v navazování kamarádských vztahů. Ukázat dětem změnu ročního období. Utužovat u dětí hygienické návyky. Pomáhá nám Krteček.

Cíle:

 • seznámení se s prostředím školky
 • učíme se pravidla ve školce
 • známe své jméno, značku
 • zvykáme si na kolektiv, učíme se kamarádským vztahům
 • zvykáme děti na harmonogram dne
 • učíme se jména nových kamarádů

Očekávané výstupy:

 • vyznat se v prostorách školky - toalety, šatny
 • osvojit si základní pravidla školky
 • znát své jméno a pojmenovat některé kamarády
 • přibližně znát harmonogram dne
 • umět se přivítat při příchodu a rozloučit při odchodu