Saturday, August 08, 2020

Anketa 2015 - výsledky hodnocení spokojenosti rodičů dětské školky Veselý Domeček ve Velkých Přílepech

  Výsledky hodnocení spokojenosti rodičů - 2015
 • Forma průzkumu: anketa – dotazník
 • Účastníci: rodiče dětí registrovaných ve školním roce 2014/2015
 • Použitá škála:
  • 1 – 5 (školní hodnocení)
   1=100%-81%, 2=80%-61%, 3=60%-41%, 4=40%-21%, 5=20%-0%
  • Písemný komentář
 • Vyhodnocení:
  • Dosažený průměr známek pro hodnocenou oblast
  • Písemný komentář
Celkové hodnocení

  Celkové hodnocení - souhrn
 • Ve všech hodnocených oblastech jsme dosáhli intervalu hodnocení "výborný".
 • Všichni rodiče, kteří se účastnili průzkumu, hodnotí celkovou spokojenost se školkou nejvyšší známkou (1; 100%).
 • Stejné nejvyšší hodnocení mají i naše učitelky (1; 100%).
 • Rámcový půlroční program získal nejvyšší hodnocení v 98% a je oceňována jeho pestrost a množství pořádaných akcí.
 • Denní program ocenilo nejvyšším hodnocením 94% respondentů.
 • Prostory školky dosáhly průměrného hodnocení 1,20.
 • Rezervační program (SW) považuje 94% rodičů za nanejvýše spolehlivý a jednoduchý.
 • Strava je hodnocena vysokou průměrnou známkou 1,23 a oceňována je její pestrost a kvalita.
  Celkové hodnocení - závěr
 • V nejdůležitějších oblastech (celková spokojenost, personál) jsme dosáhli stejně jako v roce 2013/14 maximálního hodnocení.
 • V porovnání s předchozími lety jsme opět udrželi vysoký standard našich služeb.
 • Vaše některé náměty nás inspirovali k dalším vylepšením, které budeme realizovat v nadcházejícím školním roce.

Další podrobné výsledky jen pro registrované uživatele