Saturday, August 08, 2020

Anketa 2014 - výsledky hodnocení spokojenosti rodičů dětské školky Veselý Domeček ve Velkých Přílepech

  Výsledky hodnocení spokojenosti rodičů - 2014
 • Forma průzkumu: anketa – dotazník
 • Účastníci: rodiče dětí registrovaných k měsíci červnu 2014
 • Použitá škála:
  • 1 – 5 (školní hodnocení)
   1=100%-81%, 2=80%-61%, 3=60%-41%, 4=40%-21%, 5=20%-0%
  • Písemný komentář
 • Vyhodnocení:
  • Dosažený průměr známek pro hodnocenou oblast
  • Četnost známek (počet jednotlivých známek hodnocení, např. kolikrát bylo hodnoceno známkou 1)
  • Počet (množství komentářů se stejným obsahem)
Celkové hodnocení

  Celkové hodnocení - souhrn
 • Všichni rodiče, kteří se účastnili průzkumu, hodnotí celkovou spokojenost se školkou nejvyšší známkou (1; 100%).
 • Stejné nejvyšší hodnocení mají i naše učitelky (1; 100%).
 • Rámcový program získal nejvyšší hodnocení v 99% a denní program v 94%.
 • Prostory školky dosáhly průměrného hodnocení 1,15.
 • Rezervační program (SW) považuje 95% rodičů za nanejvýše spolehlivý a jednoduchý.
 • Strava je hodnocena vysokou průměrnou známkou 1,35.
  Celkové hodnocení - závěr
 • V nejdůležitějších oblastech (celková spokojenost, personál) jsme dosáhli stejně jako v roce 2013 maximálního hodnocení.
 • V porovnání s předchozím rokem jsme dosáhli lepšího hodnocení ročního programu.
 • V jiných oblastech došlo pouze k nepatrným změnám, které nás ale inspirovali k dalším nápadům, které budeme realizovat v nadcházejícím školním roce.

Další podrobné výsledky jen pro registrované uživatele