Thursday, October 01, 2020

Umíte si zachovat rozvahu a poskytnout první pomoc?
Víte co dělat v prvních vteřinách nebo minutách při úrazu, bezvědomí, popálenině nebo krvácení ?
Dokázali byste zachránit život svému nebo jinému dítěti?

 

VYUŽIJTE NA DLOUHOU DOBU POSLEDNÍ MOŽNOST ÚČASTI NA TOMTO KURZU!

 

Pokud se stane úraz vašemu nebo jinému dítěti, bývá to z pochopitelných důvodů velká psychická zátěž. Je proto nutné správně zareagovat, nepropadnout panice a udělat základní pomoc pro minimalizaci následků nebo záchranu života.
Pouze připravený člověk získá sebevědomí, že situaci zvládne. K tomu je však potřebné tyto znalosti a dovednosti získat nebo si je
po nějaké době vždy připomenout. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás.

Pro velký zájem jsme 27. listopadu 2018 připravili KURZ PRVNÍ POMOCI, který se konal v prostorách MŠ Veselý Domeček, Smetanova 387, Velké Přílepy.

Na tento základní kurz nyní navazuje kurz SPECIALIZOVANÁ PRVNÍ POMOC DĚTEM - POKROČILÁ ČÁST  v termínu 9.dubna 2019 od 18. do 22. hodin na stejném místě.                                         

(náplň kurzu uvedena dole v textu)