Tuesday, June 02, 2020
21 May, 2018

GDPR

Vážení rodiče,

25.5.2018 nabude platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27.4.2016, týkající se ochrany osobních dat.

Shromažďování osobních dat v MŠ Veselý Domeček vychází jednak ze zákonných norem, jednak z Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním dat týkajících se údajů o dítětia jednak ze zpracování údajů o zákonném zástupci (rodič).