Saturday, May 21, 2022

Měsíční program - září 2021

ZÁŘÍ
Seznamujeme se!
Záměr: Seznámit děti se školkovými pravidly, s programem dne a týdne, adaptovat na režim školky. Navazování kamarádských vztahů. Ukázat změnu ročního období. Utužování hygienických návyků.

 

Cíle:
seznámení se s prostředím školky
učíme se pravidla ve školce
známe své jméno, značku
zvykáme si na kolektiv, učíme se kamarádským vztahům
zvykáme děti na harmonogram dne
učíme se základním časovým údajům
učíme se barvy
učíme se jména nových kamarádů
učíme se komunikovat s dospělým, slušně požádat, poděkovat...

 

Očekávané výstupy:
vyznat se v prostorách školky- toalety, šatny
respektovat pravidla školky
znát své jméno a pojmenovat kamarády
přibližně znát harmonogram dne
umět seznamovací básničku
umět navazovat kontakt s dospělým
vědět jak využívat tykání a vykání
umět se přivítat při příchodu a rozloučit při odchodu