Saturday, May 21, 2022

Měsíční program - červen 2021

Den dětí - slavíme týdnem plných soutěží
Co už umím - můžu jít do velké školky nebo školy?
Příprava na léto - těšíme se na prázdniny, pěstujeme a zahradničíme
Konec školního roku – loučení s kamarády

Cíle:
oslavit den dětí pohybem
zopakovat si dovednosti, které se děti naučily
rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
posilovat radost z objevování, probouzet zájem a zvídavost dítěte
učit se péči o zahradu a zvířátka
Očekávané výstupy:
vědět, co je to Den dětí
umět se hýbat, povídat, malovat
znalost obou měsíčních básniček
zvládnout péči o zeleninu (zalévání) a krmení zvířátek ve školce a na zahradě
rozloučit se všemi dětmi před prázdninami