Wednesday, December 08, 2021

Seminář matematické a čtenářské pregramotnosti

V rámci vzdělávání učitelek proběhl v naší školce seminář zaměřený na matematickou a čtenářskou pregramotnost u předškolních dětí. Lektorkou byla paní Hanka Švejdová, která pracovala od počátku 60. let jako učitelka v MŠ. Od roku 2003 se věnuje lektorské činnosti a psaní odborné literatury. Je rovněž členem inspekčního týmu ČSI.
U některých učitelek převládá více či méně skeptický názor na přítomnost dvouletých dětí ve školce a možnost je efektivně v kolektivu naučit novým věcem v tak nízkém věku v prostředí školky. Naše zkušennosti jsou ale jiné, a proto jsme ji poskytli náš letošní záznam vánoční besídky. Její reakce nás potěšila a podělíme se o ni i s vámi:


"Moc děkujuuu za možnost nahlédnutí do vaší besídky, děti jsou půvabné, pusobí to přirozeně, adekvátně dlouhé, děti v pohodě, nedrilované, se šancí se projevit ve své přirozenosti a hlavně je na tom vidět veliký kus práce, jak na sebe reagují, zvládnou to spolu držící se za ruce. Neděláte z besídky spartakiádu ani vědu, je to obyčejně neobyčejné a neobyčejně obyčejné ve smyslu respektu k těm vašim krásným blechám.
A co mě potěšilo: nestydíte se nechat i ostatním nahlédnout, jak pracujete, to mnoho učitelek státních školek z obav, aby to bylo dobře a nikdo je nehodnotil nedá.
Moc děkujuuu, držím palce a jen tak dál.