Wednesday, August 04, 2021

Měsíční program - únor 2021

Hlavní téma: Doba masopustu, masopustní průvod v maskách, řemesla

Cíle:
● seznámit děti s tradicí masopustu- výroba masek
● naučit děti vnímat změny v přírodě
● naučit děti o řemeslech a tradicích spojené se zimou
● poznat pár druhů ptáků, kteří tu zůstávají na zimu a krmí se v našem krmítku
● seznámit všechny děti a využít adaptační hry ze září (kvůli příchodu nových dětí)
Očekávané výstupy:
● děti budou chápat tradici masopustu
● naučí se básničku k únoru
● naučí se pár základních řemesel
● budou umět poznávat ptáčky z našeho krmítka