Monday, March 08, 2021

PRÁZDNINOVÝ BLOK: INDIÁNSKÉ LÉTO (červenec - srpen)

Téma: Indiánské léto- léto plné divokosti a indiánských zvyků a tradic ! ♥

 

Akce léta (termíny budou upřesněny v závislosti na počasí):

 • 20.- 24.7. výlet za bobry a divokými kachnami na břeh přílepského jezera
 • 27.- 31.7. výlet do Švestkovny za šošonskými kmeny
 • 3. - 7.8.- po stopách bizonů do přílepské hájovny
 • 10.-14.8. - indiánskou kánoí po řece
 • 17.- 21.8. výlet za Černým volem na hříště pro indiánské kmeny
 • 24.- 28.8. po stopách indiánské osady na Okoř

Cíle:

 • učit děti poznávat přírodu
 • učit děti o zajímavých místech v okolí
 • seznámit děti s indiánskou kulturou
 • podporovat spolupráci mezi dětmi
 • učit děti rozpoznávat počasí
 • učit děti respektu k ostatním
 • navštívit mnoha zajímavých míst

Očekávané výstupy:

 • děti poznají pár rostlinek, které máme na zahradě
 • děti budou schopné říct, kde žijí a co mají okolo sebe
 • děti budou umět písničku Na Okoř se cesta v rámci výletu na Okoř
 • dětí budou vědět, kdo jsou indiáni
 • zvládnou spolu spolupracovat
 • budou mít povědomí o okolí