Friday, August 07, 2020

Měsíční program - únor 2020

Hlavní téma: Doba masopustu, masopustní průvod v maskách, řemesla

Cíl:
seznámit děti s tradicí masopustu- výroba masek
naučit děti vnímat změny v přírodě
naučit děti o řemeslech a tradicích spojené se zimou
poznat pár druhů ptáčků, kteří tu zůstavají na zimu a krmí se v našem krmítku
seznámit všechny děti a využít adaptační hry ze září

Očekávané výstupy:
děti budou chápat tradici masopustu
naučí se básničku a písničku k únoru
naučí se pár základních řemesel
budou umět poznávat ptáčky z našeho krmítka