Tuesday, April 13, 2021

Měsíční program - leden 2020

Téma: Zimní tradice a zimní sporty, o tradici tří králů, masopust, o zimních sportech a hrách, sportovní potřeby, Olympiáda, zimní pohádky pod peřinu
Cíle:
učit se o zimních sportech
učit děti kladnému přístupu ke sportu
učit děti respektu a dodržování pravidel
rozvoj jemné motoriky, rozvoj paměti a představivosti
rozvoj spolupráce při činnostech
rozvoj hmatové představivosti
rozvíjej fyzickou zdatnost
učit se naslouchat
spolupracovat, dodržovat herní pravidla
osvojit si samostatné oblékání
vhodně se oblékat

Očekávané výstupy:
umět pojmenovat Tři krále
umět pojmenovat hlavní zimní sporty
naučit se lednovou básničku
osvojovat si dovednost naslouchat
dítě se zvládne samostaně oblékat
dokáže pojmenovat veškeré oblečení