Wednesday, August 04, 2021

Měsíční program - listopad 2019

Listopad
Téma: Jak se dělá jídlo? Ovoce a zelenina. Suroviny. Kdy a co jíme? Připravujeme dobroty.Zdravý životní styl.

Cíle:

 • učit děti poznávat různé druhy zeleniny a ovoce
 • učit děti chápat z čeho jídlo je a jaké suroviny jsou na co
 • učit se vzájemné spolupráci
 • učit děti klidu v rámci pohybových aktivit s pohádkou
 • učit děti organizaci jídla
 • podporovat odvahu a sebedůvěru dětí
 • seznámit děti se zdravým životním stylem
 • učit děti lásce k pohybu
 • začít s nácvikem na besídku se zapojením rodičů

Očekávané výstupy:

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • spolupracovat s ostatními
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami
 • naučit se pojmenovávat různé ovoce a zeleninu a základní suroviny
 • umět si představit, co je to zdraví a zdravý životní styl