Thursday, October 01, 2020

Přílepská strašidýlka - 10.ročník!

Tak už je to tady! 10. jubilejní ročník stále oblíbenějších "Přílepských strašidýlek" se blíží!
V sobotu 2.11. 2019 od 17.00 se na všechna strašidla a strašidýlka těšíme na fotbalovém hřišti.

Ostatně, první strašidlo, které potkáte na startu budu tradičně já! Takže chystejte kostýmy dětem i sobě ať si to všichni užijeme! Pro děti je kostým povinný, pro dospělé dobrovolný, ale chodí čím dál víc i dospělých strašidel.