Thursday, October 01, 2020

Měsíční program - září 2019

ZÁŘÍ
Seznamování se s novými kamarády, paní učitelkou a rytmem školky. Loučení s létem
Cíle:
seznámení se s prostředím školky
učíme se pravidla ve školce
známe své jméno, značku
zvykáme si na kolektiv, učíme se kamarádským vztahům
zvykáme děti na harmonogram dne
učíme se základním časovým údajům
učíme se barvy
učíme se pojmenovat všechny jsme kamarády
učíme se komunikovat s dospělým, slušně požádat, poděkovat...

Očekávané výstupy:
znát svou školku
respektovat pravidla školky
znát své jméno a pojmenovat kamarády
přibližně znát harmonogram dne
umět základní barvy, straší i odstínově
umět seznamovací básničku
umět navazovat kontakt s dospělým
vědět jak využívat tykání a vykání