Wednesday, December 08, 2021

INDIÁNSKÉ LÉTO - LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Mateřská škola bude v prázdninových měsících OTEVŘENÁ od 19.7. - 31.8. 2021,

a to i pro děti, které nejsou zapsány během školního roku. Školku lze využít v tomto období i pro děti ze státních školek, kde prázdninový provoz není zajištěn!

Pro podrobnější informce otevřete celou nabídku.

Během letních měsíců bude školka otevřena od 7h. do 17h. Provoz se řídí Školním řádem. Zájemcům bude zřízen přístup do elektronického rezervačního systému. 
Zájemci o prázdninový provoz mohou využít zvýhodněný tarif, pokud závazně podají přihlášku do 31.5.2018:

CD - celodenní celotýdenní docházka: 7.000 Kč (jako paušální MĚSÍČNÍ platba)
PD - polodenní celotýdenní docházka: 5.300 Kč (jako paušální MĚSÍČNÍ platba)

Individuální programy (platba podle uskutečněné docházky:

program CD 1 Celodenní (7 h. – 17 h.) 530 Kč / den
program PD 2 Polodenní (7 h. – 13,00 h. nebo 12 h. – 17 h.) 400 Kč / půlden

Na sourozence je poskytnuta sleva ve výši 10%.

Platba za program zahrnuje:

 • svačinku s každodenním dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny (dopoledni, odpolední)
 • oběd v biokvalitě
 • pitný režim (biomléko, ovocné čaje, kvalitní ovocné šťávy, voda)
 • hygienické potřeby (zubní pasta, mýdlo, toaletní papíry a jednorázové ručníky, opalovací krémy)
 • veškeré výtvarné potřeby
 • výlety a akce
 • zdravotní dozor a konzultace

Nezahrnuje:

 • příspěvek na dopravu a vstupné pouze u některých výletů a akcí

Podrobné informace v ceníku.

 

Kromě zajímavého programu ve školce, plánujeme podle epidemiologické situace, počasí a počtu dětí výlety do okolí (Švestkovna v Úholičkách, Okoř, Číčovice, Zoo,...).
K dispozici máme největší zahradní prostor v místě školky. Využíváme i další dětská hřiště ve Velkých Přílepech nebo okolí.
Na zahradě je umístěn malý dětský lanový park, trampolína, lezecká stěna, smyslová stezka, přírodní tee-pee a mnoho dalších atrakcí.
V horkých dnech myslíme na možnost vodního osvěžení, navíc prostory školky jsou v horkých dnech klimatizovány, aby poskytly příjemné místo pro odpolední odpočinek.
Připravujeme zajímavé hry a výlety do okolí.
Máme zde i"školková" zvířátka - morčátko a králíčka, o které se děti starají.

Zajišťujeme pestrou a kvalitní stravu, včetně možnosti zajištění speciálních diet (např. bezlepkové nebo bezmléčné). Jídlo odebíráme od firmy BIONEA, která se specializuje na přípravu dětské stravy v biokvalitě.

I o prázdninách budete mít možnost volby polo- nebo celodenních programů podle potřeby

"Indiánské léto"

Program je rozšířen o další výlety a hry s indiánskou tématikou, plánujeme navštívit i spřízněné indiánské kmeny v okolí!

 • 19.- 23.7. výlet za bobry a divokými kachnami na břeh přílepského jezera
 • 26.- 30.7. výlet do Švestkovny za šošonskými kmeny
 •  6. -  6.8.- po stopách bizonů do přílepské hájovny
 •  9.- 13.8. - indiánskou kánoí po řece
 • 16.- 20.8. výlet za Černým volem na hříště pro indiánské kmeny
 • 23.- 27.8. po stopách indiánské osady na Okoř

Zájemci o prázdninový provoz nás mohou kontaktovat na uvedených telefonních číslech, e-mailech nebo si dohodnout osobní setkání.