Tuesday, January 19, 2021

Kurz první pomoci dětem

Umíte si zachovat rozvahu a poskytnout první pomoc?
Víte co dělat v prvních vteřinách nebo minutách při úrazu, bezvědomí, popálenině nebo krvácení ?
Dokázali byste zachránit život svému nebo jinému dítěti?

 

VYUŽIJTE NA DLOUHOU DOBU POSLEDNÍ MOŽNOST ÚČASTI NA TOMTO KURZU!

 

Pokud se stane úraz vašemu nebo jinému dítěti, bývá to z pochopitelných důvodů velká psychická zátěž. Je proto nutné správně zareagovat, nepropadnout panice a udělat základní pomoc pro minimalizaci následků nebo záchranu života.
Pouze připravený člověk získá sebevědomí, že situaci zvládne. K tomu je však potřebné tyto znalosti a dovednosti získat nebo si je
po nějaké době vždy připomenout. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás.

Pro velký zájem jsme 27. listopadu 2018 připravili KURZ PRVNÍ POMOCI, který se konal v prostorách MŠ Veselý Domeček, Smetanova 387, Velké Přílepy.

Na tento základní kurz nyní navazuje kurz SPECIALIZOVANÁ PRVNÍ POMOC DĚTEM - POKROČILÁ ČÁST  v termínu 9.dubna 2019 od 18. do 22. hodin na stejném místě.                                         

(náplň kurzu uvedena dole v textu)

 

Kurz s praktickým nácvikem povede Ignác Šneiberg, předseda sdružení "Zdravotníci a záchranáři primární péče", člen Evropské rady pro resuscitaci. Odpovědným garantem je MUDr. Jakub Mikeš. Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Kurz je připraven s praktickými ukázkami a nácvikem tak, aby bylo možno během 4 hodin zvládnout základní postupy první pomoci
při nejběžnějších situacích.

 

KURZ PRVNÍ POMOCI DĚTEM - ZÁKLADNÍ ČÁST

 • dítě něco špatně spolkne či vdechne a začne se dusit
 • poraní si hlavu a upadne do bezvědomí
 • upadne a způsobí si řeznou nebo tržnou ránu
 • popálí se v kuchyni
 • bude se topit ve vaně, v bazénku...

Naučíte se poskytnout základní kardiopulmonární resuscitaci (dech/srdce) a další.
Kurz je zaměřen na první pomoc dětem, která vyžaduje odlišný přístup i vzhledem k jiné tělesné konstituci dětí. Principy jsou však použitelné i v případě úrazů dospělých.

 

SPECIALIZOVANÁ PRVNÍ POMOCI DĚTEM - POKROČILÁ ČÁST

 • opakování a dotazy ze základní části
 • úrazové stavy (hlava + krk, páteř + mícha, hrudník, břicho, pohybový aparát)
 • neúrazové akutní stavy (laryngitida, epiglotitida, mononukleosa)
 • alergická reakce
 • šokové stavy komlexně
 • nemoci (virové onemocnění, bakteriální onemocnění)
 • reakce po očkování
 • intoxikace a toxikologie (otravy)

 

Minimální počet účastníků kurzu je 6, maximální 10. V případě většího zájmu vypíšeme další termíny.

Cena kurzu 100,-Kč. Peníze zaslat převodem na účet č.: 2109238409/2700 (UCB) var.s.:117
Místo v kurzu bude rezervováno po zaplacení této částky.

 

Závazně se přihlašujte se na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo na tel.čísle: 602 379 433 nebo 724 240 151

Využít můžete rovněž kontaktní formulář