Sunday, December 10, 2023

PRÁZDNINOVÝ BLOK: KRTEK A INDIÁNSKÉ LÉTO 2023

Téma: Indiánské léto- léto plné divokosti a indiánských zvyků a tradic

Akce léta (termíny budou upřesněny v závislosti na počasí)*:

 • 17.- 21.7. stopovačka kmenové veverky do Švestkovny**
 • 24.- 28.7. po stopách bizonů do přílepské hájovny
 • 31.7. - 4.8.- výlet za Černým volem na hříště pro indiánské kmeny
 • 7.-11.8. - návštěva spřátelených indiánských kmenů, stavba tee-pee, indiánské hry
 • 14.- 18.8. týden indiánských her, hádanek a tradic (opékání buřtů, poznávačky zvířat a rostlin)
 • 21.- 25.8. výprava za divokými kachnami, indiánských předků v Zoo (23.8.)
 • 28.-31.8. po stopách indiánské osady ve Velkých Přílepech

*většina výletů bude plánovaná na středu
**některé výlety budou dva dny po sobě, jeden den pojedou starší a druhý mladší děti

Cíle:

 • učit děti poznávat přírodu
 • učit děti o zajímavých místech v okolí
 • seznámit děti s indiánskou kulturou
 • podporovat spolupráci mezi dětmi
 • učit děti rozpoznávat počasí
 • učit děti respektu k ostatním
 • navštívit mnoha zajímavých míst

Očekávané výstupy:

 • děti poznají pár rostlinek, které máme na zahradě
 • děti budou schopné říct, kde žijí a co mají okolo sebe
 • děti se naučí indiánské písničky
 • dětí budou vědět, kdo jsou indiáni
 • zvládnou spolu spolupracovat
 • budou mít povědomí o okolí