Sunday, December 10, 2023

Měsíční program - červen 2023

ČERVEN

KRTEK A LÉTO ♥
Krteček pořádá Den dětí, loučíme se s kamarády, připravujeme se na velkou školku a těšíme se na prázdniny

Cíle:

  • oslavit den dětí pohybem
  • zopakovat si dovednosti, které se děti naučily
  • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
  • posilovat radost z objevování, probouzet zájem a zvídavost dítěte
  • učit se péči o zahradu a zvířátka

Očekávané výstupy:

  • vědět, co je to Den dětí
  • umět se hýbat, povídat, malovat
  • znalost obou měsíčních básniček
  • zvládnout péči o zeleninu (zalévání) a krmení zvířátek ve školce a na zahradě
  • rozloučit se všemi dětmi před prázdninami