Friday, July 19, 2024

Měsíční program - květen 2023

KVĚTEN: Krteček a rodinné vztahy

KRTEK A JARO: RODINA

Rodina - příbuzenské vztahy, mimoškolní aktivity, den matek ♥, sportujeme

Cíle:

 • sportovní aktivity - sportovní den, jóga, venkovní pohybové aktivity
 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí)
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - prevence šikany
 • rodina a příbuzní - Krteček vysvětluje funkci rodiny a jednotlivých členů
 • seznámit děti s Dnem rodiny (a matky) a výroba dárků a básnička k tomuto dni
 • upevnit hygienické návyky
 • vnímáme počasí- jak se mění příroda

Očekávané výstupy:

 • zvládnutí složitějšího pohybu
 • zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí
 • pokud se nám něco nelíbí, umět říci NE (v souvislosti s rizikovým chováním)
 • vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových a dramatických)
 • chápání rodiny, umět pojmenovat jednotlivé členy
 • děti porozumí nastávající situaci zároveň budou dodržovat hygienická opatření