Sunday, December 10, 2023

Měsíční program - duben 2023

DUBEN

KRTEK A BEZPEČNOST - Měsíc dopravní výchovy a bezpečnosti, slavíme Velikonoce a oslavujeme jaro
Záměr: Seznámení se základními pravidly bezpečnosti a základy dopravní výchovy. Oslavit Velikonoce a připomenout si tradici pálení čarodejnic. Pozorovat jarní přírodu a život v ní.

Cíle:

  • naučit děti vnímat tradici Velikonoc
  • naučit děti základním pravidlům na silnici
  • naučit děti vnímat tradice
  • naučit je pozitivnímu vztahu k pohybu

Očekávané výstupy:

  • děti se naučí vnímat Velikonoční tradice
  • děti se naučí respektovat pravidla, pravidla provozu
  • děti se budou účastnit mnoho tradic jako zdobení kraslic a pálení čarodějnic
  • děti budou umět pár základních barev, značek a čísel
  • naučíme je vhodnému chování mezi sebou