Saturday, June 10, 2023

Měsíční program - březen 2023

BŘEZEN

KRTEČEK A JARO

Z POHÁDKY DO POHÁDKY- KRTEČEK provází měsícem knihy
Záměr: přivítat jaro, rozvíjet fantazii čtením

 

celý měsíc čteme knihu - O pejskovi a kočičce

Cíle:

  • naučit děti poslouchat a koncentrovat se na poslech četby
  • naučit děti vzájemnému respektu při povídání si o knize
  • naučit děti vnímat změny v přírodě
  • rozvíjet děti skrze výtvarné aktivity
  • zahrnout adaptační hry (příchod nových dětí)

Očekávané výstupy:

  • děti se naučí respektovat se navzájem (dlouhodobý cíl)
  • děti se naučí vnímat změny v přírodě
  • děti se budou vzájemně dobře znát
  • naučí se březnovou jarní básničku a písničku
  • naučí se poslouchat se vzájemně