Friday, June 09, 2023

Měsíční program - leden 2023

LEDEN

Téma: Krteček a zima - povídáme si o zimě a učíme se o sportech

O tradici tří králů
Lednová besídka (přeložená vánoční)
O zimních sportech a hrách
Sportovní potřeby
Olympiáda
Zimní pohádky pod peřinu

Cíle:

 • učit se o zimních sportech
 • předvést rodičům, co se děti naučily při povánoční besídce
 • učit děti kladnému přístupu ke sportu
 • učit děti respektu a dodržování pravidel
 • rozvoj spolupráce při činnostech
 • rozvíjet fyzickou zdatnost
 • spolupracovat, dodržovat herní pravidla
 • osvojit si samostatné oblékání

Očekávané výstupy:

 • umět pojmenovat Tři krále
 • znát hlavní zimní sporty
 • naučit se lednovou básničku
 • osvojovat si dovednost naslouchat
 • dítě se zvládne nebo zkouší samostatně oblékat
 • dokáže pojmenovat zimní oblečení