Saturday, June 10, 2023

Měsíční program - prosinec 2022

PROSINEC
Krtek a zima
Téma: Krtek představuje vánoční zvyky a tradice
Co jsou to Vánoce?
Zvyky a tradice

Cíle:

  • přiblížit dětem vánoční čas a pravý smysl Vánoc
  • seznámit děti s vánočními tradicemi
  • probouzet u dětí estetické cítění pomocí nácviku básní, písní a tanců na vánoční besídku
  • rozvoj kreativity skrze výtvarné aktivity
  • učit se vnímat druhé, rozvíjet empatii a pěstovat spokojenost a radost

Očekávané výstupy:

  • porozumění tradicím a vánočním zvyklostem
  • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
  • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, učit se krátké texty
  • porozumění si navzájem
  • spolupracovat s ostatními