Saturday, June 10, 2023

Měsíční program - listopad 2022

 

KRTEK A PODZIM
Téma: Krteček nás učí o jídle, připravujeme se na besídku

 • Ovoce a zelenina
 • Suroviny, Kdy a co jíme? Připravujeme dobroty
 • Zdravý životní styl
 • utužujeme pravidla
 • nacvičujeme na besídku


Cíle:

 • učit děti poznávat různé druhy zeleniny a ovoce
 • učit děti chápat z čeho jídlo je a jaké suroviny jsou na co
 • učit se vzájemné spolupráci
 • učit děti organizaci jídla
 • seznámit děti se zdravým životním stylem
 • učit děti lásce k pohybu
 • začít s nácvikem na besídku

Očekávané výstupy:

 • naučit děti různé druhy ovoce a zeleniny
 • naučit děti základní suroviny
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • umět si představit, co je to zdraví a zdravý životní styl