pondělí, srpen 15, 2022

Měsíční program - červen 2022

ČERVEN

KRTEK A LÉTO - Co bude dělat Krteček v létě?

Krtkův Den dětí - slavíme týdnem plných soutěží
Co už umím - můžu jít do velké školky nebo školy?
Příprava na léto - těšíme se na prázdniny, pěstujeme a zahradničíme
Konec školního roku – loučení s kamarády

Cíle:

  • oslavit den dětí pohybem
  • zopakovat si dovednosti, které se děti naučily
  • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
  • posilovat radost z objevování, probouzet zájem a zvídavost dítěte
  • učit se péči o zahradu a zvířátka

Očekávané výstupy:

  • vědět, co je to Den dětí
  • umět se hýbat, povídat, malovat
  • zvládnout péči o zeleninu (zalévání) a krmení zvířátek ve školce a na zahradě
  • rozloučit se všemi dětmi před prázdninami

Novinky