sobota, červen 25, 2022

Měsíční program - březen 2022

DUBEN

KRTEK A JARO - Měsíc bezpečnosti a dopravní výchovy, jara v plném proudu a pálení čarodějnic, slavíme Velikonoce
Záměr: Pozorovat jarní přírodu a život v ní. Seznámení se základními pravidly bezpečnosti a základy dopravní výchovy. Oslavit Velikonoce a připomenout si tradici pálení čarodejnic
Cíle:

  • naučit děti vnímat tradici Velikonoc
  • naučit děti základním pravidlům na silnici
  • naučit děti vnímat tradice
  • naučit je pozitivnímu vztahu k pohybu
  • naučit děti základní barvy a pár čísel a značek

Očekávané výstupy:

  • děti se naučí vnímat Velikonoční tradice
  • děti se naučí respektovat pravidla, pravidla provozu
  • děti se budou účastnit mnoho tradic, zdobení kraslic a pálení čarodějnic
  • děti budou umět pár základních barev, značek a čísel
  • naučíme je vhodnému chování mezi sebou

Novinky